Scoláireachtaí Acadúla

English Version

Déanann GMIT urraíocht ar roinnt scoláireacht acadúla.

Tá scoláireacht amháin ar fáil i ngach ceann de na réimse: Gnó, Innealtóireacht, Turasóireacht & Ealaíon (seachas Ealaín & Dearadh) agus Eolaíocht ar Champas na Gaillimhe, ceann amháin sa Lárionad do na hEalaíona Cruthaitheacha & na Meáin agus ceann amháin an ceann ag Campais Mhaigh Eo agus Leitir Fraic.

Tá na scoláireachtaí seo bunaithe ar na pointí ardteistiméireachta is airde i ngach scoil/campas.

Tá scoláireacht amháin do neach léinn lánfhásta céad bhliana.

Iarrtar orthu siúd a bhfuil suim acu i scoláireacht iarratas a dhéanamh i scríbhinn (ach iad a bheith cláraithe) le linn an chéad seimeastair chuig an scoil/campas dá gcuid.

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Oifig Iontrálacha
GMIT
Bóthar Átha Cliath
Gaillimh
Teil: +353 (0) 91 742305