Campas Mhaigh Eo

An chéad champas de chuid Institiúid Teicneolaíochta é ar bronnadh stádas an Champais Ghlais air

English Version

In 1994, d’oscail Campas Mhaigh Eo de chuid GMIT a chuid doirse do na neacha léinn i sciathán thiar Ospidéal Naomh Muire i gCaisleán an Bharraigh.

Lean sé air de bheith ag dul i méid agus sa lá inniu is campas 3ú leibhéal é atá faoi bhláth agus breis is 1,000 neach léinn ann. Rinneadh an foirgneamh a athchóiriú go cúramach chun an chuid ba mhó ab fhéidir den ailtireacht bhunaidh a choinneáil, agus na saoráidí agus na seirbhísí nua-aimseartha is gá do neacha léinn agus bhaill foirne á gcur ar fáil.

Déanann Campas Mhaigh Eo sainfheidhmiú in altranas agus oideachas allamuigh, chomh maith le cúrsaí a thairiscint i ngnó, teicneolaíocht, eolaíochtaí sláinte agus tuilleadh.

 

Sonraí Teagmhála
Campas Mhaigh Eo
Bóthar Chathair na Mart
Caisleán an Bharraigh
Co Mhaigh Eo

Teil: +353 94 9025700
Facs: +353 94 9025757
Rphost: mayo@gmit.ie

In 2011, ba í an chéad champas de chuid Institiúid Teicneolaíochta é ar bronnadh stádas an Champais Ghlais air.

Latest News

L to R: Mark Costello, Director BIM RPS; Shirley Comerford, Head of Strategic Human Resources, Department of Public Expenditure and Reform (DPER); Mary Rogers, Head of Department of Building and Civil Engineering, GMIT; and Gerry Carty, Managing Director, RPS.

The GMIT Department of Building & Civil Engineering and RPS were delighted to win the ‘Excellence in Education and Training’ Award at the 2018 Human Resource Leadership and Management Awards, held in Dublin recently.

Derville Rowland, Director General, Financial Conduct, Central Bank of Ireland

GMIT is delighted to host a free public seminar on Consumer Protection by Derville Rowland, Director General, Financial Conduct, Central Bank of Ireland, on Thursday 12 April in the Galway campus (Theatre 995, 11am - 12.30pm) and Mayo campus (Theatre P002, 4.40pm to 7pm).