Cuimhneamh, Smaointeoireacht agus Athshamhlú

1916–2016 Comóradh Céad Bliain Clár Imeachtaí

GMIT 1916 Centenary Programme graphic

English Version

Tugann Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMaigh Eo cuireadh duit a bheith páirteach linn sa chlár suaithinseach imeachtaí seo mar chuid d’Éire 2016, an clár oifigiúil stáit a dhéanann comóradh céad bliain ar Éirí Amach 1916.

Baineann ár gclár ilchineálach, a bhfuil os cionn 50 imeacht ann, le gach ceann d’ár gcampais, le pobail áitiúla agus le níos faide i gcéin.

Tá siad seo a leanas ar na gníomhaíochtaí a bheidh ag tarlú:

 • Searmanais chomórtha
 • Gníomhaíochtaí cultúrtha
 • Imeachtaí ceoil
 • Ceolchoirm
 • Athghníomhú imeachtaí stairiúla
 • Fáiltithe
 • Dinnéar ómóis
 • Seirbhís idirchreidmheach
 • Cluiche CLG
 • Seoladh leabhar agus leabhrán
 • Preabshiopa leabhar agus pictiúrlann ghluaisteach
 • Taispeántais
 • Turais pháirce
 • Comórtas deartha agus ealaíon cruthaitheach
 • Bronnadh sparántachtaí agus scoláireachtaí
 • Gníomhaíochtaí for-rochtana
 • Seimineár foghlama gníomhaí
 • Sraith léachtaí poiblí a mhairfidh seacht seachtaine mar cheiliúradh ar sholáthar 21 bliain den oideachas oidhreachta

Táimid ag súil le fáilte a chur romhat de réir mar a thugann an institiúid aghaidh ar chuimhneamh, ar smaointeoireacht agus ar athshamhlú. 

Further Information: 

Dr Marcus MacCárthaigh

Léachtóir & Cathaoirleach Cláir sa Léann Oidhreachta

Comhordaitheoir ar an gClár um Chomóradh Céad Bliain 1916–2016

Teil: +353 (0)91 742411

R-Phoist: Dr Marcus MacCárthaigh