Leabharlanna GMIT

Cuireann Leabharlanna GMIT seirbhís ríthábhachtach ar fáil do neacha léinn, baill foirne agus taighdeoirí GMIT

English Version

Tá ceithre leabharlann againn ar shuíomhanna éagsúla campais – Campas na Gaillimhe, an Lárionad do na hEalaíona Cruthaitheacha agus na Meáin (CCAM), Campas Mhaigh Eo, agus Campas Leitir Fraic.

Ar na hacmhainní atá againn tá:

 • 130,000 leabhar
 • 80,000 rleabhar
 • 500 iris clóite
 • Teacht ar bhreis is 30,000 alt irise ar líne
 • 1,306 DVDanna
 • 186 closleabhar

Lena chois sin, déanann gach leabharlann iad seo a thairiscint:

 • Saoráidí fótachóipeála agus priontála
 • Seirbhís den scoth don chustaiméir ónár ndeasca eolais a mbíonn lánfhoireann acu
 • WiFi

Cliceáil anseo (nasc seachtrach) chun bailiúcháin chlóite agus ar líne na leabharlainne le haghaidh leabhar, altanna, DVDanna, closleabhar agus tuilleadh

 

Leabharlann Champas na Gaillimhe

 • 15 ghrúpsheomra staidéir
 • Saincheantair chiúine le haghaidh staidéar aonair
 • Seomra oiliúna a úsáidtear le haghaidh “Scileanna Foghlama agus Nuálacha” agus ionduchtaithe leabharlainne
 • Seomra TF a úsáidtear do theagasc leabharlainne
 • Seomra cartlainne
 • Saoráidí iasachta féinseirbhíse
 • 100 PC ar rochtain oscailte

Leabharlann CCAM

 • Bailiúchán mór leabhar ealaíne agus irise
 • Bailiúchán mór DVDanna

Leabharlann Champas Mhaigh Eo

 • Saoráidí do ghrúpstaidéir agus staidéar aonair
 • Bailiúchán Enda MacDonagh

Latest News

L to R: Tomás Thompson, CEO Rockfield Medical (based in the GMIT iHub), Dr Eugene McCarthy, GMIT MET Gateway, Minister of State for Training and Skills John Halligan, TD, and Dr Lisa Ryan, GMIT MET Academic Director in Medicinal Nutrition.

GMIT’s Medical and Engineering Technologies (MET) Gateway is to receive €1.4m Government funding over the next five years to provide cutting-edge, industry focused solutions for SMEs and larger organisations across the MedTech, Engineering and Lifesciences sectors.

Back row, L to R, Prof Vincent Cunnane, President of LIT, Paul Gallagher, Secretary & Financial Controller, CIT, Dr Oliver Murphy, President of IT Tralee, Dr Michael Mulvey, President of DKIT, Dr Joseph Ryan, CEO THEA, Paul Hannigan, President of LYIT, Dr Fergal Barry, President of GMIT. Front row, L to R, Dr Brendan McCormack, President of IT Sligo, Thomas Stone, IT Sligo, the Minister for Higher Education Mary Mitchell O’Connor TD, Dr Annie Doona, President of IADT, Dr Diarmuid O'Callaghan, President of I

Minister for Higher Education, Mary Mitchell O’Connor, TD, opened the first annual Technological Higher Education Association (THEA) Colloquium in GMIT today (10 May).