Campas Leitir Fraic

Suite i gConamara, gar do Pháirc Náisiúnta Chonamara agus Mhainistir na Coille Móire

English Version

Chuir GMIT tús in 1987 le cúrsaí troscáin a thairiscint i Leitir Fraic i gcomhpháirtíocht le Conamara Thiar, eagraíocht pobail agus forbairt tuaithe atá bunaithe i gConamara Thiar Thuaidh).

Ó 2006 i leith, tá cláir oideachais d’oidí á dtairiscint ag GMIT Leitir Fraic.

Sa lá inniu is Lárionad Náisiúnta um Barr Feabhais i nDearadh agus Teicneolaíocht é an campas, agus ghnóthaíonn roinnt mhaith dá chuid neach léinn gradaim náisiúnta ar bhonn rialta.

 

Foirgnimh an Champais

Rinne an gnólacht ailtireachta iomráiteach O’Donnell + Tuomey foirgnimh nua an champais seachtraigh a dhearadh. Tá moladh faighte ag an ngnólacht O’Donnell + Tuomey go hidirnáisiúnta agus mórcháil bainte amach aige as an obair a rinne siad ar institiúidí oideachais eile, ina measc Saw Swee Hock, ionad na macléinn ag London School of Economics (2009).

Tógadh an "seanfhoirgneamh" sa naoú haois déag agus rinneadh é a athchóiriú go gairid de réir chaighdeáin caomhnaithe.

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Campas Leitir Fraic
Lárionad Náisiúnta don Bharr Feabhais i nDearadh & Teicneolaíocht Troscáin
Leitir Fraic
Co na Gaillimhe
H91 AH5K

Teil: +353 91 742650
Rphost: letterfrack@gmit.ie