An Creagán

An chéad choláiste talmhaíochta riamh in Éirinn

English Version

Ba é an Creagán an chéad choláiste talmhaíochta riamh in Éirinn. Ba iad Bráithre Naomh Proinsias a chuir ar bun é in 1904. Scartáladh an chéad fhoirgneamh in 1971 agus cuireadh foirgneamh nua ina áit in 1975.

Sa bhliain 1986, chuir Coláiste Talmhaíochta Bhráithre Naomh Proinsias nasc ar bun le GMIT chun Ardteastas i Staidéar Gnó (Gnó Talmhaíochta) a thabhairt.

Sa lá inniu, féadfaidh neacha léinn GMIT sa Chreagán rogha a dhéanamh idir dhá chéim (Fiontar Tuaithe & Gnó Talmhaíochta nó Talmhaíocht & Bainistíocht Imshaoil), agus a gcuid ama a chaitheamh idir campas an Chreagáin agus campas Bhóthar Bhaile Átha Cliath.

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
An Coláiste Talmhaíochta
An Creagán
Co na Gaillimhe
Teil: +353 90 96 79205