Scéim Speisialta Éachtaí Spóirt agus Cultúrtha

English Version

Is scéim iontrála speisialta í An Scéim Speisialta Éachtaí Spóirt agus Cultúrtha atá dírithe ar shárphearsana spóirt agus orthu sin a thug cion suntasach do ghníomhaíochtaí cultúrtha.

Cuirfear deich n-ionad breise in áirithe d’iarrthóirí atá tiomnaithe dá slí bheatha spóirt, chultúrtha agus acadúil a fhorbairt. Beidh dhá ionad ar a mhéid ar fáil ar chlár lánaimseartha GMIT cé is moite díobh seo a leanas:

  • GA785 Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Eolaíocht Leighis
  • GA880 Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Ginearálta
  • GA882 Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Síciatrach
  • GA980 Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Oideachas Deartha & Teicneolaíoch

Incháilitheacht
Ní mór d’iarrthóirí na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Íosriachtanais iontrála GMIT a chomhlíonadh (riachtanais iontrála ghinearálta agus sainriachtanais iontrála cláir) don chlár/do na cláir a bhfuil siad ag cur isteach air/orthu.
  • Fianaise ar éachtaí spóirt nó cultúir a léiriú. (Déanfar iarrthóirí a mheas de réir éachta spóirt/chultúir agus feidhmíochta acadúla).

Gnáthamh Iarratais
Íoslódáil agus comhlánaigh SSCA Application Form (Word, 419 KB) agus cuir ar ais í chuig:
An Dr Carina Ginty, Oifig Idirchaidrimh le Scoileanna, GMIT, Bóthar Átha Cliath, Gaillimh roimh 1 Meán Fómhair 2015.

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Oifig Iontrálacha
GMIT
Bóthar Átha Cliath
Gaillimh
Teil: +353 (0)91 742305

Oifig Idirchaidrimh le Scoileanna
GMIT
Bóthar Átha Cliath
Gaillimh
Teil: +353 (0)91 742423
Rphost: slo@gmit.ie