Scoláireachtaí Spóirt

English Version

Tacaíonn GMIT le lúithnirí tréitheacha a fhorbairt agus aithníonn an gá méadaitheach a bhíonn acu a dtiomantais acadúla agus spóirt araon a chothromú. Éascaíonn GMIT an fhís sin tríd an gClár Scoláireachta Spóirt. Baineann na scoláireachtaí spóirt le neacha léinn ag campais GMIT go léir.

Incháilitheacht
Le cur isteach ar chlár Scoláireachta Spóirt GMIT ní mór do lúthchleasaithe na critéir incháilitheachta atá liostaithe thíos a chomhlíonadh:

  • Ní mór do neacha léinn riachtanais iontrála GMIT a chomhlíonadh tríd an gcóras LOI agus iad a bheith cláraithe ar chlár staidéir acadúil ag GMIT
  • Dul san iomaíocht agus feidhmiú ag an leibhéal Idirnáisiúnta, Náisiúnta, Idirchúige, Idirchontae agus/nó Sinsearach
  • Tiomnú do leibhéal iomchuí tiomantais do do chlub ag GMIT agus ionadaíocht a dhéanamh don Choláiste sna comórtais idir-ollscoileanna agus/nó oiliúint
  • Tiomnú le cion a dhéanamh do riaradh, chóitseáil, chur chun cinn agus d’fhorbairt an chlub in GMIT

Tabhair faoi deara le do thoil nach gciallaíonn na critéir go léir thuas a chomhlíonadh go nglacfar sa ghnáthchúrsa leat ar an gClár Scoláireachta. Léiríonn na critéir incháilitheachta agus roghnaithe nádúr athraitheach an Chlár Scoláireachta Spórt agus coinníonn GMIT an ceart na critéir a leasú le haghaidh roghnóireachta de réir riachtanais na scéime.

Íoslódáil agus comhlánaigh Sport Scholarships Application Form (Word, 86 KB) agus cuir ar ais í roimh 1 Meán Fómhair 2015.

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Molly Dunne
Oifigeach Forbartha na gClubanna
Teil: +353 (0)91 742008
Rphost: Molly Dunne

Ba chóir d’iarrthóirí CLG teagmháil a dhéanamh le:
Damian Curley
Oifigeach Forbartha CLG
Teil: +353 (0)91 742062
Rphost: Damian Curley