Campas Mhaigh Eo

An chéad champas de chuid Institiúid Teicneolaíochta é ar bronnadh stádas an Champais Ghlais air

English Version

In 1994, d’oscail Campas Mhaigh Eo de chuid GMIT a chuid doirse do na neacha léinn i sciathán thiar Ospidéal Naomh Muire i gCaisleán an Bharraigh.

Lean sé air de bheith ag dul i méid agus sa lá inniu is campas 3ú leibhéal é atá faoi bhláth agus breis is 1,000 neach léinn ann. Rinneadh an foirgneamh a athchóiriú go cúramach chun an chuid ba mhó ab fhéidir den ailtireacht bhunaidh a choinneáil, agus na saoráidí agus na seirbhísí nua-aimseartha is gá do neacha léinn agus bhaill foirne á gcur ar fáil.

Déanann Campas Mhaigh Eo sainfheidhmiú in altranas agus oideachas allamuigh, chomh maith le cúrsaí a thairiscint i ngnó, teicneolaíocht, eolaíochtaí sláinte agus tuilleadh.

 

Sonraí Teagmhála
Campas Mhaigh Eo
Bóthar Chathair na Mart
Caisleán an Bharraigh
Co Mhaigh Eo

Teil: +353 94 9025700
Facs: +353 94 9025757
Rphost: mayo@gmit.ie

In 2011, ba í an chéad champas de chuid Institiúid Teicneolaíochta é ar bronnadh stádas an Champais Ghlais air.

Latest News

Professor Martin Curley, Director of the HSE Digital Academy and Open Innovation, keynote speaker at the recent GMIT Mayo eHealth Seminar. Professor Curley praised GMIT Mayo for initiating the delivery of the eHealth special purpose programme, the first of its kind in the country.

GMIT Mayo is pleased to announce a second run of the popular new Level 8 Certificate in eHealth, commencing September 2019.

GMIT lecturer Hugh McBride, Lorraine Niland, Irish Farms Accounts Co- Operative (ifac), Jordan AYoma, Best Student in the Bachelor of Business in Accounting Ethics and Governance, and Donal Halleran, ifac.

The Bachelor of Business (Hons) programme (GA886) in GMIT Mayo has been shortlisted for a prestigious award in the ‘Excellence in Education’ category in this year’s national Irish Accountancy Awards. This programme of study can lead to two awards one in accountancy and one in business.