Lárionad Preasa

Preaseisiúintí, saineolas acadúil A-Z, irisí bliantúla agus tuilleadh

English Version

Cuireann an Lárionad Preasa raon faisnéise agus ábhair a bheadh spéisiúil do na meáin chraolta, chlóite agus ar líne, ar fáil. 

Na preaseisiúintí is déanaí (agus i gcartlann) de chuid GMIT

Gearrthóg físe a léiríonn clár RTÉ ‘Nationwide’ agus é ag ceiliúradh 40ú comóradh bliana GMIT (2012)

Eolaí cuimsitheach don fhoireann acadúil agus teicniúil laistigh den Institiúid atá ar fáil le haghaidh agallamh leis na meáin nó le ráiteas a thabhairt ar raon saincheisteanna a bhaineann go hábhartha lena réimsí saineolais.

Further Information: 

Sonraí Teagmhála

Oifigeach Cumarsáide
Regina Daly
Teil: +353 (0)91 742826 nó +353 (0)87 9618255
Rphost: Regina Daly

Oifigeach Margaíochta
Karen Smyth
Teil: +353 (0)91 742589
Rphost: Karen Smyth