Cuimhneamh, Smaointeoireacht agus Athshamhlú

1916–2016 Comóradh Céad Bliain Clár Imeachtaí

English Version

Tugann Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMaigh Eo cuireadh duit a bheith páirteach linn sa chlár suaithinseach imeachtaí seo mar chuid d’Éire 2016, an clár oifigiúil stáit a dhéanann comóradh céad bliain ar Éirí Amach 1916.

Baineann ár gclár ilchineálach, a bhfuil os cionn 50 imeacht ann, le gach ceann d’ár gcampais, le pobail áitiúla agus le níos faide i gcéin.

Tá siad seo a leanas ar na gníomhaíochtaí a bheidh ag tarlú:

 • Searmanais chomórtha

 • Gníomhaíochtaí cultúrtha

 • Imeachtaí ceoil

 • Ceolchoirm

 • Athghníomhú imeachtaí stairiúla

 • Fáiltithe

 • Dinnéar ómóis

 • Seirbhís idirchreidmheach

 • Cluiche CLG

 • Seoladh leabhar agus leabhrán

 • Preabshiopa leabhar agus pictiúrlann ghluaisteach

 • Taispeántais

 • Turais pháirce

 • Comórtas deartha agus ealaíon cruthaitheach

 • Bronnadh sparántachtaí agus scoláireachtaí

 • Gníomhaíochtaí for-rochtana

 • Seimineár foghlama gníomhaí

 • Sraith léachtaí poiblí a mhairfidh seacht seachtaine mar cheiliúradh ar sholáthar 21 bliain den oideachas oidhreachta

Táimid ag súil le fáilte a chur romhat de réir mar a thugann an institiúid aghaidh ar chuimhneamh, ar smaointeoireacht agus ar athshamhlú. 

Further Information

Dr Marcus MacCárthaigh
Léachtóir & Cathaoirleach Cláir sa Léann Oidhreachta
Comhordaitheoir ar an gClár um Chomóradh Céad Bliain 1916–2016
Teil: +353 (0)91 742411
R-Phoist: Dr Marcus MacCárthaigh