Saoráidí

Deánann GMIT raon leathan seirbhísí agus saoráidí a thairiscint do neacha léinn agus don fhoireann

English Version

Leabharlanna
Cuireann leabharlanna GMIT raon leathan seirbhísí agus saoráidí ar fáil chun tacú le foghaim, teagasc agus taighde sa choláiste.

Lónadóireacht
Is iomaí áit atá ann chun ithe agus bualadh le cairde ar champas.  Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a aimsiú faoi chúrsaí lónadóireachta ar champas na Gaillimhe

Saoráidí TF
Tá 42 saotharlann TF ainmnithe agus isteach is amach le 1,100 PC ar fáil do neacha léinn ar fud na hInstitiúide. Baineann GMIT úsáid as Moodle mar chóras bainistithe foghlama dá cuid a ligeann do neacha léinn agus don fhoireann eolas cúrsa a fheiceáil, ar a n-áirítear nótaí léachta agus tascanna ar líne.

Saoráidí Spóirt
Éirigh  folláin ag ár lárionad spóirt agus folláine. Imir cluiche sacair istigh nó tar chugainn le haghaidh babhta traenála.

Páirceáil
Tá córas ceadúnais i bhfeidhm i gcampais na Gaillimhe agus i gcampas Mhaigh Eo, agus tá córas rochtana oscailte páirceála i bhfeidhm i ngach ceann de na campais eile.

Baincéireacht
Tá lánsaoráidí baincéireachta ar fáil i gcampas na Gaillimhe, Bóthar Bhaile Átha Cliath agus campas Mhaigh Eo le linn an téarma.

Siopa Aontas na Neach Léinn
Oibríonn Aontas na Neach Léinn siopa ar champas na Gaillimhe, Bhóthar Bhaile Átha Cliath, áit ar féidir le neacha léinn nuachtáin, stáiseanóireacht agus bia agus deochanna  a cheannach ar lascaine.