Tuismitheoirí

Faisnéis úsáideach do thuismitheoirí neach léinn ionchasach nó neach léinn nua

English Version

D’fhéadfadh cur isteach ar choláiste a bheith ina ábhar imní do neacha léinn agus dá dtuismitheoirí araon. Tá iarracht déanta againn anseo achoimre a thabhairt ar an bhfaisnéis a d’fhéadfadh a bheith uait.

LAETHANTA OSCAILTE

Is é an bealach is fearr le faisnéis a fháil faoi na cúrsaí agus saol an neacha léinn in GMIT ná freastal ar cheann dár Laethanta Oscailte.

Laethanta Oscailte GMIT 2014-2015:

Campas GMIT na Gaillimhe agus an Lárionad do na hEalaíona Cruthaitheacha & na Meáin
Dé hAoine, 17ú Deireadh Fómhair, 2014
Dé Sathairn, 18ú Deireadh Fómhair, 2014
Dé Sathairn, 24ú Eanáir, 2015
Dé Sathairn, 18ú Aibreán, 2015

Campas GMIT Mhaigh Eo
Dé hAoine, 14ú Samhain, 2014
Déardaoin, 8ú Eanáir, 2015

Campas GMIT Leitir Fraic
Dé hAoine, 28ú Samhain, 2014
Dé hAoine, 23ú Eanáir, 2015

An Creagán GMIT
Dé Mairt, 7ú Deireadh Fómhair, 2014
Dé Céadaoin, 4ú Márta, 2015

 

CUR ISTEACH AR GMIT

Neacha léinn ar mian leo dul isteach i gcéad bhliain cheann dár gcuid cúrsaí (Leibhéal 6, 7 nó 8), ní mór dóibh iarratas a dhéanamh tríd an Lár-Oifig Iontrála (nó CAO). Neacha léinn ar mian leo cur isteach ar cháilíocht fhorlíontach nó iarchéime, nó iad siúd ar mian leo dul isteach sa 2ú bliain nó bliain ina dhiaidh sin, ní mór dóibh iarratas a dhéanamh go díreach chuig GMIT.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil (as Béarla)

 

CÚRSAÍ AIRGEADAIS

Ní mór do gach neach léinn lánaimseartha táille Ranníocaíocht Neacha Léinn de €2,500 sa bhliain a íoc. D’fhéadfadh costais bhreise a bhaineann lena gcúrsa a bheith i gceist freisin agus/nó a bhaineann le cónaí as baile. Tá cúnamh airgid ar fáil do roinnt neach léinn i bhfoirm Deontais Chothabhála, an Chiste Cabhrach don Neach Léinn agus an Chiste Tacaíochta Neach Léinn.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil (as Béarla)

 

CÓIRÍOCHT

Tá cóiríocht neacha léinn ar fáil go fairsing gar do láithreacha campais GMIT. Cliceáil anseo chun láithreán cóiríochta Aontas Neach Léinn GMIT a aimsiú le haghaidh liostaí i nGaillimh, Caisleán an Bharraigh, Leitir Fraic agus an Creagán a fháil. Cuireann Aontas na Neach Léinn comhairle ar fáil faoi na cineálacha difriúla cóiríochta agus faoi chearta agus dualgais an tionónta.

 

SCOLÁIREACHTAÍ AGUS CLÁIR ROCHTANA

Déanann GMIT na scoláireachtaí agus na cláir rochtana seo a leanas a thairiscint:

 • Scéim Speisialta Spóirt agus Éachta Chultúrtha
 • Scoláireachtaí Acadúla
 • Scoláireachtaí Spóirt
 • Scoláireacht Chlár Rochtana

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil (as Béarla)

 

SEIRBHÍSÍ DON NEACH LÉINN

Tá foireann thiomanta seirbhíse don neach léinn ag GMIT atá ann chun tacú leis na neacha léinn le linn dóibh a bheith sa choláiste. Ar na seirbhísí tá:

 • An Lárionad Forbartha Gairme: chun cabhrú leis na neacha léinn cinntí eolasacha gairme a dhéanamh agus gairmeacha a shainaithint a bheadh oiriúnach dá gcuid spéiseanna, pearsantachtaí agus scileanna
 • Seirbhís Chomhairleoireachta: ionad sábháilte ar féidir leis na neacha léinn dul agus labhairt faoi rún i dtaca le hábhar imní ar bith a d’fhéadfadh a bheith ag cur as dóibh. Is seirbhís é seo atá saor in aisce agus faoi rún
 • Lárionad Sláinte Neacha Léinn: foireann dochtúiri agus altraí a chuireann seirbhísí sláinte ar fáil do na neacha léinn saor in aisce le linn am téarma
 • Séiplíneacht GMIT: beirt shéiplíneach as reiligiúin agus córais chreidimh éagsúla, atá ann le cabhair agus tacaíocht a thabhairt don neach léinn.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi sheirbhísí don neach léinn (as Béarla)

 

TACAÍOCHTAÍ DO NEACHA LÉINN NA CHÉAD BHLIANA

Is eol dúinn gur athrú an-mhór é an t-aistriú ón meánscoil go dtí an coláiste. Dá bhrí sin tá roinnt tacaíochtaí curtha ar fáil againn chun cabhrú le neacha léinn na chéad bhliana:

 • Clár Fáiltithe: cuireann ár gClár Fáiltithe (ar a dtugtar freisin Ionduchtú) fáilte chroíúil roimh na neacha léinn nua agus cuireann in aithne iad do phobal GMIT
 • Seisiúin Staidéir Phiara-chuidithe: clár ina gcabhraíonn ceannairí oilte neacha léinn le neacha léinn na chéad bhliana socrú isteach i saol an choláiste agus scileanna neamhspleácha foghlama a fhorbairt
 • Modúl Foghlama faoi Conas Foghlaim: déanann gach neach léinn céad bhliana an modúl seo le cabhrú leo a gcuid scileanna foghlama a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na héilimh a bhaineann le staidéar tríú leibhéal

Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil le haghaidh lucht na chéad bhliana isteach (as Béarla)