Pubble App ID: 
1860

Bachelor of Arts (Honours) in Religious Studies

Religion shapes many people’s lives in significant ways, and Religious Studies can help us better understand this influence.

This course will enlighten students and invite them to explore their own religious beliefs in light of other faiths, other academic disciplines, and in light of lived experience. The course, therefore, provides a good training in critical thinking, applied across a wide range of issues and contexts.

Student Stories

Courses

Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

Le hachtú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Stádas Oifigiúil Oibre ag an nGaeilge san Aontas Eorpach  tá mórdheiseanna nua fostaíochta san earnáil aistriúcháin.

Beidh an cúrsa ardghairmiúil seo dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus beidh modúil ar leith sa chúrsa dírithe ar ghnéíthe eile de thionscal na teanga.

Student Stories

Courses