Seirbhísí don Neach Léinn

Is ar mhaithe leatsa atá muide anseo – ar na seirbhísí áirítear forbairt gairme, comhairleoireacht, sláinte, rochtain, comhairle i dtaobh airgeadas agus séiplíneacht

English Version

Fáilte chuig an Roinn Seirbhísí don Neach Léinn.

Sa roinn seo gheobhaidh tú eolas úsáideach agus comhairle ghairmiúil faoi shaincheisteanna amhail an tAonad Sláinte Neacha Léinn, Neacha Léinn Míchumasaithe, Comhairleoireacht, Gairmeacha, Séiplíneacht agus Tacaíocht Airgeadais.

Tá mar aidhm ag foireann na Seirbhíse don Neach Léinn é a dhéanamh gasta agus éasca duit an t-eolas agus na seirbhísí a aimsiú a d’fhéadfadh a bheith de dhíth ort mar neach léinn ag GMIT.

Bileogo Faisnéise

Seirbhísí Neach Léinn - Campais Chathair agug Chontae na Gaillimhe (PDF, 1.38MB)
Seirbhísí na Neach Léinn - Campas Mhaigh Eo (PDF, 787KB)

An Lárionad um Fhorbairt Gairmeacha

Is é an cuspóir a bhaineann leis an tSeirbhís Ghairmeacha ná cuidiú le neacha léinn cinntí eolasacha gairme a dhéanamh agus poist a shainaithint a bheadh oiriúnach dá gcuid spéiseanna, pearsantachtaí agus scileanna.

Tá an tSeirbhís Ghairmeacha ar fáil do gach neach léinn agus céimí nua de chuid GMIT. Tá mar aidhm againn tacú le neacha léinn agus le céimithe chun pleananna gairme a fhorbairt agus a chur i ngníomh go rathúil agus éascú leis an bpróiseas earcaíochta do neacha léinn agus d’fhostóiri.

Seirbhísí Comhairleoireachta ag GMIT

Cuirimid spás sábháilte ar fáil inar féidir leat teacht agus labhairt go príobháideach faoi ábhar imní ar bith atá agat, bíodh an t-ábhar imní sin mór nó beag. D’fhéadfadh sé a bheith mar thoradh ar ghéarchéim i do shaol, nó rud beag a bhí ina fhoinse imní le tamall.

Féadfaidh an chomhairleoireacht deis a thabhairt duit labhairt faoi rún le comhairleoir oilte maidir le do chúinsí féin agus do chuid mothúchán.

Féadfaidh sí cuidiú leat a bhfuil ar siúl i do shaol a thuiscint agus na hathruithe is cuí duit a dhéanamh.

Comhoibreoidh do Chomhairleoir leat trí éisteacht leat, trí leid agus cabhair a thabhairt duit chun na deacrachtaí atá os do chomhair a shoiléiriú agus na roghanna atá agat.

Tabharfaidh do Chomhairleoir cur chuige atá neamh-dhaorbhreithiúnach agus meas ar do chuid luachanna.

Tá an Seirbhís Comhairleoireachta saor in aisce agus faoi rún.

Aonad Sláinte Neacha Léinn

Is éard atá san Aonad Sláinte Neacha Léinn ná foireann dochtúirí agus altraí.

Cuirimid cúram sláinte ar fáil don chorp agus don intinn le linn duit a bheith ag bogadh tríd an mbliain sa choláiste.

Cuirimid seirbhís sláinte ar fáil atá saor in aisce agus faoi rún do neacha léinn le linn thréimhse an téarma, mar chuid de Sheirbhísí GMIT don Neach Léinn; ach níl muid in áit do dhochtúir clainne féin áfach.

Bíonn an Dochtúir ar fáil ar choinne idir 9am agus 12.40pm, Luan go hAoine.

Ar mhiste leat gnáthchoinní a dhéanamh le haltra san Aonad Sláinte don Neach Léinn.

Bíonn an t-altra ar fáil san Aonad Sláinte Neacha Léinn ó 9am go 5pm, Luan go hAoine.

Séiplíneacht GMIT

Tugann an Séiplíneach ag GMIT sólás, comhairle agus spreagadh do neacha léinn. As reiligiúin éagsúla agus córais chreidimh a thagann ár gcuid séiplíneach.

Is é ról an tSéiplínigh ná cabhair agus tacaíocht a thabhairt duit trí iarracht a dhéanamh braistint phobail a thógáil, agus trí thacú le saol spioradálta an neacha léinn.

Tá beirt shéiplíneach againn, duine ar champas Chaisleán an Bharraigh agus duine ar champas na Gaillimhe. Tugann an Séiplíneach cuairteanna rialta ar champas Leitir Fraic freisin.

 

Further Information: 

Tuilleadh Eolais:

Uaireanta Oscailte:
Campas na Gaillimhe agus Campas Mhaigh Eo
Luan go hAoine
9am go 5pm

Sonraí Teagmhála
Campas na Gaillimhe: +353 (0)91 742118 nó 742392
Campas Mhaigh Eo: +353 (0)94 9025700