Taighde, Forbairt & Nuálaíocht

English Version

Déantar cur chuige comhtháite OTA i leith an taighde a sholáthar trínár Lárionad taighde agus tríd na Lárionaid Nuálaíochta.

Cuirimid an saineolas atá againn sa Mhaoin Intleachtúil agus sa ghoradh gnó i bhfeidhm chun saineolas Institiúideach a chur ar fáil do chuideachtaí agus chun oibriú le comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Áirítear leis na hionaid taighde seo:

an Lárionad um Thaighde Mara agus Fíoruisce (MFRC)

Lárionad Tairsí na dTeicneolaíochtaí Míochaine agus Innealtóireachta (MET)

Tá an dá ionad seo lonnaithe ar Champas Bhaile Átha Cliath Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe –Mhaigh-Eo agus cuireann siad leis an saineolas bunaithe atá againn san Eolaíocht agus san Innealtóireacht. I measc na réimsí taighde atá ag teacht chun cinn, tá réimse na dTeicneolaíochtaí Cumarsáide, na Turasóireachta agus réimse na hEalaíne agus Deartha a mbeidh deiseanna nua taighde ag teacht chun cinn iontu amach anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

An Dr Rick Officer
Leas-Uachtarán um Thaighde agus Nuálaíocht OTA
Teil: +353 (0)91 742760
Ríomhphost: rick.officer@gmit.ie

Helen O’Reilly
Riarthóir Sinsearach
Oifig Taighde agus Nuálaíochta OTA
Teil: +353 (0)91 742742
Ríomhphost: helen.oreilly@gmit.ie

Laura McDonagh
Riarthóir
Teil: +353 (0)91 742754
Ríomhphost: researchoffice@gmit.ie

Geraldine Ni Fhlatharta
Riarthóir
Teil: +353 (0)91 742759
Ríomhphost: researchoffice@gmit.ie