Campas na Gaillimhe

An ceann is mó de chúig champas ITGM

English Version

Agus é bunaithe in 1972, tógadh an campas le sainchuspóir ar Bhóthar  Bhaile Átha Cliath i gCathair na Gaillimhe an ceann is mó de chúig champas GMIT agus é ag breathnú anuas ar Chuan na Gaillimhe.

Ceann de chríoch-chomharthaí íocónacha de chuid Chathair na Gaillimhe é an campas i ngeall ar na trí phainéal copair shuaithinseacha a bhfuil cuma seoil orthu ar thosach an fhoirgnimh. Cuidíonn an dearadh uathúil seo chun an Institiúid a léiriú mar nuálaí i dteicneolaíocht nua-aimseartha agus baineann an aidhm phraiticiúil leis chomh maith go bhfuil an Leabharlann agus an Lárionad TF lonnaithe istigh ann.

Tá raidhse de chúrsaí éagsúla ar fáil sa champas seo – gach uile rud ó ghnó agus eolaíocht go hinnealtóireacht agus turasóireacht.

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Campas na Gaillimhe ITGM
Bóther Átha Cliath
Gaillimh
H91 T8NW

Teil: +353 91 753161
Facs: +353 91 751107
Rphost: info@gmit.ie