Scoláireachtaí

Duaiseanna agus scoláireachtaí a bhféadfá a bheith cáilithe dóibh le linn duit a bheith sa choláiste

English Version

Na scoláireachtaí agus na cláir scolaíocha atá á dtairiscint ag GMIT:

Scéim Speisialta Éachtaí Spóirt agus Chultúrtha (SSCA)
Is scéim iontrála speisialta í Scéim SSCA (a bhfuil suas le luach 50 pointe aici) atá dírithe ar shárphearsanra spóirt agus orthu siúd a thug cion suntasach do ghníomhaíochtaí cultúrtha. Coinnítear deich n-ionad d’iarrthóirí atá tiomanta dá ngairmeacha spóirt, cultúrtha agus acadúil a fhorbairt tuilleadh.  Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig Idirchaidrimh na Scoileanna.

Scoláireachtaí Acadúla
Bronnann GMIT scoláireachtaí acadúla gach bliain ar  naonúr neach léinn chéad bhliana agus é bunaithe ar fhiúntas acadúil. Bronntar na scoláireachachtaí orthu siúd a bhain amach na pointí Ardteistiméireachta is airde ina scoil nó ag campas ar leith de chuid GMIT. Bronntar scoláireacht freisin ar bheirt neach léinn lánfhásta de chuid na chéad bhliana. Roghnaítear na neacha léinn tar éis dóibh clarú agus bronntar na scoláireachtaí ar na neacha léinn rathúla gach bliain i mí na Samhna. Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Oifig Iontrálacha

Scoláireachtaí Spóirt
Tacaíonn GMIT le lúthchleasaithe tréitheacha a fhorbairt agus aithníonn an gá méadaitheach a bhíonn acu a dtiomantas acadúil agus spóirt a chothromú. Éascaíonn GMIT leis an bhfís sin tríd an gClár Scoláireachta Spóirt. Tar éis dóibh clarú ag GMIT, glaonn an fhoireann chomhordaithe spóirt ag Aontas na Mac léinn na neacha léinn chun agallaimh agus roghnaíonn siad idir 10 agus 20 iarratasóir gach bliain. Tá luach ó 1000 euro go 1500 euro ar na gradaim seo. Le tuilleadh eolais a fháil faoi na scoláireachtaí seo, déan teagmháil le Molly Dunne, Oifigeach Spóirt GMIT

Scoláireachtaí Rochtana
Déanann GMIT dhá scoláireacht déag, de luach €5,000 an ceann, a thairiscint do neacha léinn atá ag dul isteach in GMIT as meanscoileanna i nGaillimh, Maigh Eo agus Roscomáin. Chomh maith leis seo, d’fhéadfadh 50 pointe breise a bheith san áireamh leis na scoláireachtaí seo a chuirfeadh ar cumas an neach léinn cúrsa ar leith a rochtain. Cuirtear na scoláireachtaí ar fáil ina n-incrimintí thar thréimhse na gclár staidéir. Is é an sprioclá d’iarratais gach bliain, an 1 Bealtaine. Ta an fhoirm iarratais ar fáil ó Oifig Idirchaidrimh na Scoileanna.

Scoláireacht Deartha
Is scoláireacht nua í seo de luach €5,000 atá á tairiscint den chéad uair i 2015. Tá sé ar fáil do neacha léinn a thagann ó mheánscoileanna i Maigh-Eo, a bhfuil suim acu dul i mbun staidéir ar na cúrsaí seo a leanas ag GMIT; Dearadh Troscáin, Ealaíon agus Dearadh, Scannán agus Faisnéis, Innealtóireacht, Fisic nó Ríomhaireacht. Is féidir le hiarratasóirí ar suim leo cur isteach ar an Scoláireacht seo, an fhoirm iarratais le haghaidh Scoláireachtaí Rochtana a chomhlánú mar aon le ráiteas pearsanta cruthaitheach/deartha agus iad seo a sheoladh isteach chuig Oifig Idirchaidrimh GMIT roimh an 15 Bealtaine gach bliain.

Scoláireachtaí Neamh-AE   
Tá Scoláireachtaí ar fáil do neacha léinn Neamh-AE a thugann lascaine 30% den táille luaite. Mas macléinn Neamh-AE tú ar suim leat staidéar ag GMIT, d’fhéadfá a bheith san áireamh le haghaidh scoláireachta mar aitheantas ar do chuid scileanna Béarla, do thír dhúchais nó an dá rud. Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Idirnáisiúnta

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Oifig Iontrálacha
GMIT
Bóthar Átha Cliath
Gaillimh
Teil: +353 (0)91 742305