Scoláireachtaí

Duaiseanna agus scoláireachtaí a bhféadfá a bheith cáilithe dóibh le linn duit a bheith sa choláiste

English Version

Gach bliain, tugann GMIT aitheantas d’éachtaí mhic léinn na hinstitiúide i réimsí éagsúla, i gcúrsaí acadúla, spóirt, cultúrtha srl.

Tá áthas ar GMIT réimse leathan scoláireachtaí a thairiscint do mhic léinn GMIT faoi na catagóirí seo a leanas:

 

SCOLÁIREACHTAÍ RÉAMHIONTRÁLA agus SCÉIMEANNA IONTRÁLA

  • Sparántachtaí 1916
  • Scoláireachtaí Rochtana 
  • Scéim Éachtaí Spóirt Speisialta agus Cultúrtha (SSCA)
  • Scoláireachtaí Neamh-AE  
  • Scoláireachtaí Uversity- Scoláireachtaí Ardoideachais  do Mhic Léinn Lánfhásta
  • Scoláireachtaí Tearmainn

 

SCOLÁIREACHTAÍ IARIONTRÁLA

  • Scoláireachtaí Acadúla
  • Scoláireachtaí Rochtana do Mhic Léinn Lánfhásta
  • Scoláireachtaí Spóirt
  • Scoláireachtaí Pháirc Ghaoithe na Gaillimhe

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Oifig Iontrálacha
GMIT
Bóthar Átha Cliath
Gaillimh
Teil: +353 (0) 91-742140