Clubanna agus Cumainn

Tá breis is 35 Club agus Cumann sa raon ó chlubanna CLG go cumainn oidhreachta

English Version

Cuireann Clubanna agus Cumainn ag GMIT forbairt pobail, forbairt phearsanta agus bainteacht neacha léinn chun cinn.

Ach dul isteach i gclub nó i gcumann duit cuirfidh tú le líon do chairde agus tabharfar deis duit spéiseanna nach mbeadh baint agat leo i do cúrsaí staidéir a iniúchadh agus  a bheith rannpháirteach iontu. Buail le daoine a bhfuil na hábhair suime chéanna acu agus bíodh d’eispéaras coláiste ina chuimhne iontach agat.

Tabhair cuairt ar na seastáin éagsúla ar Lá na gClubanna agus na gCumann i ndeireadh Mheán Fómhair chun eolas a fháil faoi na grúpaí ar leith.

Aimsigh liosta iomlán na gClubanna agus na gCumann ar láithreán gréasáin Aontas na Neach Léinn (nasc seachtrach)

Further Information: 

Tuilleadh Eolais:

Campas na Gaillimhe & Lárionad do na hEalaíona Cruthaitheacha & na Meáin
Molly Dunne
Oifigeach Forbartha Clubanna
Teil: +353 (0)91 742264
Rphost: suclubsandsocs@gmit.ie

Campas Mhaigh Eo
Nigel Jennings
Oifigeach Spóirt
Teil: +353 (0)94 9025700
Rphost: Nigel Jennings

Campas Leitir Fraic
Dermot O'Donovan
Rphost: Dermot O'Donovan