Séanadh Ríomhphoist

English Version

Tá an fhaisnéis a tharchuirtear sa ríomhphost seo agus in aon cheangaltán a ghabhann leis faoi rún agus í beartaithe le haghaidh an tseolaí/na seolaithe amháin. Má fuair tú an ríomhphost seo trí earráid, cuir in iúl dúinn é le do thoil ar an bpointe, scrios an teachtaireacht as an gcóras ríomhaire agus scrios cóipeanna crua ar bith. Munar thú an faighteoir atá beartaithe, tá diantoirmeasc ar nochtadh, chóipeáil, dháileadh, scaipeadh, fhoilsiú, úsáid nó rochtain neamhúdaraithe ar bith ar an bhfaisnéis atá ann. Is oibleagáid cheangailteach dlí í oibleagáid na rúndachta, a mbeidh damáistí á ngearradh mar thoradh ar aon sárú a chruthaítear. Tharlódh gur tuairimí pearsanta an tseoltóra iad na tuairimí a nochtar sa ríomhphost seo agus nach léireodh siad tuairimí GMIT. Cé go ndearnadh  gach dícheall a chinntiú go bhfuil an ríomhphost seo saor ó víreas, moltar go ndéanfá an ríomhphost seo agus ceangaltáin ar bith a ghabhann leis a scanadh le haghaidh víreas agus ní ghlacann GMIT le haon fhreagracht as díobháil ar bith do chóras an fhaighteora a mbeidh an ríomhphost seo agus/nó a chuid ceangaltán ina cúis léi. Tabhair faoi deara go bhféadfaí monatóireacht a dhéanamh ar theachtaireachtaí chuig nó ó GMIT d’fhonn comhlíontacht ár gcuid polasaithe a chinntiú.

Tabhair faoi deara go bhféadfadh ríomhphoist chuig, ó, nó laistigh de GMIT a bheith faoi réir ag iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 agus/nó faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus na Rialacháin Ghinearálta um ChosaInt Sonraí (RGCS) (AE) 2016/679.

Bí san airdeall le do thoil roimh chibearchoireacht agus roimh chalaois ar líne atá ag dul i méid. Má fhaigheann tú ríomhphost a chuireann in iúl athrú ar shonraí chuntas bainc a airbheartaíonn gur ó GMIT a tháinig sé, ná seol airgead ar bith chuig an gcuntas agus cuir glao teileafóin orainn láithreach. Ní chuirfimid ríomhphost chugat riamh a chuireann in iúl go bhfuil ár sonraí bainc athraithe againn.