Leabharlanna GMIT

Cuireann Leabharlanna GMIT seirbhís ríthábhachtach ar fáil do neacha léinn, baill foirne agus taighdeoirí GMIT

English Version

Tá ceithre leabharlann againn ar shuíomhanna éagsúla campais – Campas na Gaillimhe, an Lárionad do na hEalaíona Cruthaitheacha agus na Meáin (CCAM), Campas Mhaigh Eo, agus Campas Leitir Fraic.

Ar na hacmhainní atá againn tá:

 • 130,000 leabhar
 • 80,000 rleabhar
 • 500 iris clóite
 • Teacht ar bhreis is 30,000 alt irise ar líne
 • 1,306 DVDanna
 • 186 closleabhar

Lena chois sin, déanann gach leabharlann iad seo a thairiscint:

 • Saoráidí fótachóipeála agus priontála
 • Seirbhís den scoth don chustaiméir ónár ndeasca eolais a mbíonn lánfhoireann acu
 • WiFi

Cliceáil anseo (nasc seachtrach) chun bailiúcháin chlóite agus ar líne na leabharlainne le haghaidh leabhar, altanna, DVDanna, closleabhar agus tuilleadh

 

Leabharlann Champas na Gaillimhe

 • 15 ghrúpsheomra staidéir
 • Saincheantair chiúine le haghaidh staidéar aonair
 • Seomra oiliúna a úsáidtear le haghaidh “Scileanna Foghlama agus Nuálacha” agus ionduchtaithe leabharlainne
 • Seomra TF a úsáidtear do theagasc leabharlainne
 • Seomra cartlainne
 • Saoráidí iasachta féinseirbhíse
 • 100 PC ar rochtain oscailte

Leabharlann CCAM

 • Bailiúchán mór leabhar ealaíne agus irise
 • Bailiúchán mór DVDanna

Leabharlann Champas Mhaigh Eo

 • Saoráidí do ghrúpstaidéir agus staidéar aonair
 • Bailiúchán Enda MacDonagh

Latest News

Back row, L to R: GMIT student Ali Al-Windi from William St, Galway; John Sweeney, National Chair of CIOB; Adrian Lynch, Mitchell McDermott, competition co-sponsors; Tommy Drumm, MD Collen Construction and former Dublin All-Ireland Captain; GMIT student Declan Coll from Falcarragh, Co Donegal. Front row, L to R: Dr Martin Taggart, GMIT lecturer, GMIT student Liam Flatley from Belcarra, Castlebar, Co Mayo, GMIT student Adam Brennan from Bundoran, Co Donegal, and John Hanahoe, GMIT Lecturer.

A team of talented building and civil engineering degree students in GMIT have won the coveted All Ireland Chartered Institute of Building (CIOB) Student Challenge 2019 for developing the best detailed proposals for a complex building heritage project on a busy commercial site in inner city Dubli

L to R: Nuzhafiq Noor Azman, Tuam, and Naqi Ahmad, Ballybane, who both graduated with a Bachelor of Science (Hons) in Computing in Software Development, Batrisyia Amiruddin (Malaysia), who graduated with a Bachellor of Arts in Hotel and Catering Management, and Tahreem Shakeel, Ballinrobe, who graduated with Bachelor of Science Computing and Digital Media, pictured at the recent GMIT Conferrings in the Galmont Hotel, Galway.

Over 1,630 GMIT students are being conferred with awards at this year’s GMIT Conferrings taking place in Galway this month (November), with the Mayo campus conferrings taking place on Friday week, 29 November (11.30am), in the Royal Theatre, Castlebar.