Cúrsa Teangain Ar-Líne Don Tionscail Turasóireachta Atá ar Fáil Saor in Aisce as Gaeilge

Monday, August 26, 2013 Press Office
Press Release

Tá an cúrsa EuroCatering a bhain gradam idirnáisiúnta amach le gairid, ag seoladh an cúrsa trí Ghaeilge ar an idirlíon inniu.

Tá leachtóirí, Anne Brindley agus Colin Gilligan sa Choláiste Turasóireachta & na nEalaíon in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo ag obair ar seo chomh maith le seachtar páirtithe eile san AE, ó 2006. Tá sé ar fail í dhá theanga déag: Gaeilge, Béarla, Ollainnis, Fionlainnis, Fraincis, Gailísis, Gearmáinis, Iodáilis, Ioruais, Polainnis, Slóvéinis agus Spáinnis.

Don chéad uair beidh scoláirí agus iad sin atá ag obair sa tionscail turasóireachta in ann Gaeilge a fhoghlaim ón suíomh idirlíne as seo amach.

Le clárú, níl gá duit ach dul chuig an suíomh idirlín www.eurocatering.org agus siniú don chúrsa

Is faoi scath an Chomisiún Eorpach an maoiniú an togra seo agus tá gradam idirnáisiúnta agus náisiúnta bainte amach aige.

“Is áis iontach atá sa suíomh don té gur mian leis nó léi cumas Gaeilge a bhaint amach sa réimse áirithe seo. Tá an t-ábhar foghlamtha curtha ar fáil ar bhealach atá cliste agus éasca a úsáid.” Máire Ní Mhainín, Comhordaitheoir Teanga Udáras na Gaeltachta Na Forbacha Co na Gaillimhe

Le haghaidh tuilleadh eolas, téigh í dteagmháil le Anne Brindley ag anne.brindley@gmit.ie

Award-Winning Online Language Learning Course now Available in Irish

Free online programme for the catering industry developed by GMIT and seven EU Partners

A unique learning tool, developed by lecturers in the College of Tourism & Arts in GMIT (representing Ireland) and seven EU partners, is now available in Irish, English, French, Spanish, Dutch, Norwegian, Galician, Slovenian, Finnish, German, Polish and Italian.

Do you work in the hotel industry? Or do you want to have a go at learning Kitchen Italian or Restaurant Finnish or any one of the 12 languages EuroCatering offers? This is the website for you! Simply sign up at www.eurocatering.org. It’s free and freely accessible.

www.eurocatering.org is a European Commission funded project which has won some serious Awards at international, European and national levels.

GMIT French lecturer Anne Brindley and Hotel lecturer Colin Gilligan have been working on this project since 2006 and are delighted with its success.

“Without the Eurocatering course I know I would have been a fish out of water and probably never would have taken on the placement in France! “ David, 3rd year student on the Bachelor of Business in Culinary Arts programme, writes from his placement in La Rochelle, France

For further information on this free language learning website, please contact Anne Brindley, GMIT lecturer in French and project co-ordinator for Ireland. anne.brindley@gmit.ie