Taighde, Forbairt & Nuálaíocht

English Version

Déantar cur chuige comhtháite GMIT i leith an taighde a sholáthar trínár Lárionad taighde agus tríd na Lárionaid Nuálaíochta.

Cuirimid an saineolas atá againn sa Mhaoin Intleachtúil agus sa ghoradh gnó i bhfeidhm chun saineolas Institiúideach a chur ar fáil do chuideachtaí agus chun oibriú le comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Áirítear leis na hionaid taighde seo:

- an Lárionad um Thaighde Mara agus Fíoruisce (MFRC)

- Lárionad Tairsí na dTeicneolaíochtaí Míochaine agus Innealtóireachta (MET)

Tá an dá ionad seo lonnaithe ar Champas Bhaile Átha Cliath Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe –Mhaigh-Eo agus cuireann siad leis an saineolas bunaithe atá againn san Eolaíocht agus san Innealtóireacht. I measc na réimsí taighde atá ag teacht chun cinn, tá réimse na dTeicneolaíochtaí Cumarsáide, na Turasóireachta agus réimse na hEalaíne agus Deartha a mbeidh deiseanna nua taighde ag teacht chun cinn iontu amach anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

An Dr Rick Officer
Leas-Uachtarán um Thaighde agus Nuálaíocht GMIT
Teil: +353 (0)91 742760
Ríomhphost: rick.officer@gmit.ie

Helen O’Reilly
Riarthóir Sinsearach
Oifig Taighde agus Nuálaíochta GMIT
Teil: +353 (0)91 742742
Ríomhphost: helen.oreilly@gmit.ie

Laura McDonagh
Riarthóir
Teil: +353 (0)91 742754
Ríomhphost: researchoffice@gmit.ie

Geraldine Ni Fhlatharta
Riarthóir
Teil: +353 (0)91 742759
Ríomhphost: researchoffice@gmit.ie