Courses in

Humanities

ARD-DIOPLÓMA I NGAEILGE FHEIDHMEACH AGUS AISTRIÚCHÁN

6 month course delivered in Carraroe, Co. na Gaillimhe - Apply direct to EUROPUS (See Essential Information below)

Discipline: Humanities

Location: Galway - Dublin Road

NFQ Level: 8

Mode of Study: Full time

Application Route: Apply direct to GMIT

Places: 15

Why Study?

Le hachtú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Stádas Oifigiúil Oibre ag an nGaeilge san Aontas Eorpach  tá mórdheiseanna nua fostaíochta san earnáil aistriúcháin.

Beidh an cúrsa ardghairmiúil seo dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus beidh modúil ar leith sa chúrsa dírithe ar ghnéíthe eile de thionscal na teanga.

Programme Modules

Cruinneas na Gaeilge, Scil an Aistriúcháin, Aistriúchán Scripteanna, Teicneolaíocht an Aistriúcháin, Teoiric an Aistriúcháin.

Is cuid bhunúsach den chlár an taithí oibre.  Caitheann gach foghlaimeoir trí huair an chloig ag obair ar láthair oibre san iarnóin, tar éis léachtaí na maidine

Career Opportunities

Soláthróidh an cúrsa daoine a bheidh oilte lena bhfostú i dtionscail agus i seirbhísí arbh í an Ghaeilge nó freastal trí Ghaeilge an táirge nó an tseirbhís a bhaineann leo.

Essential Information: 

Glacfar le hiarratais ó cheimithe le honóracha i nGaeilge , ó chainteoirí dúchas Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochta thuasluaite a léireoidh i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán in scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

Reáchtáilfear an cúrsa ar an gCeathrú Rua i gConamara ag tosú ag deireadh Mheán Fómhair.  Mairfidh an cúrsa Dioplóma Iarchéime /Teastas 24 seachtain agus leanfaidh an oiliúint don MSc ina dhiaidh sin. Níl aon táille i gceist.

Apply direct to EUROPUS ath the following link:

http://europus.ie/services/training-courses/

Contact Us

Sinéad Ní Ráinne
Stiúrthóir
Europus

Tel: +353 (0)91 595492

Email: Europus

Website Link: http://europus.ie/contact/

Facebook Link: https://www.facebook.com/Europus/