Courses in

Humanities

Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán - GMIT EUROPUS

Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

6-month course delivered in An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe - Apply direct to EUROPUS (See Essential Information below)

Discipline: Humanities

Location: Galway - Dublin Road

NFQ Level: 8

Mode of Study: Full time

Application Route: Apply direct to GMIT

Places: 10

Why Study?

Le hachtú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Stádas Oifigiúil Oibre ag an nGaeilge san Aontas Eorpach  tá mórdheiseanna nua fostaíochta san earnáil aistriúcháin.

Beidh an cúrsa ardghairmiúil seo dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus beidh modúil ar leith sa chúrsa dírithe ar ghnéíthe eile de thionscal na teanga.

Programme Modules

  • Cruinneas na Gaeilge
  • Scil an Aistriúcháin
  • Aistriúchán Scripteanna
  • Teicneolaíocht an Aistriúcháin
  • Teoiric an Aistriúcháin

Career Opportunities

Soláthróidh an cúrsa daoine a bheidh oilte lena bhfostú i dtionscail agus i seirbhísí arbh í an Ghaeilge nó freastal trí Ghaeilge an táirge nó an tseirbhís a bhaineann leo.

Essential Information: 

Glacfar le hiarratais ó cheimithe le honóracha i nGaeilge , ó chainteoirí dúchas Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochta thuasluaite a léireoidh i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán in scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

Reáchtáilfear an cúrsa ar an gCeathrú Rua i gConamara ag tosú lár Dheireadh Fómhair.  Mairfidh an cúrsa Ard-Dioplóma 24 seachtain. Níl aon táille i gceist.

Apply direct to EUROPUS at the following link:

https://europus.ie/ga/pages/training-courses

 

COVID-19

Déanfar an cúrsa a reáchtáil in Ionad Europus de réir comhairle sláinte poiblí.   D'fhéadfadh go mbeadh gá athrú a chur ar leagan amach an chúrsa le linn na bliana acadúla de réir na comhairle sin agus go mbeadh gá míreanna den chúrsa a reáchtáil ar líne.
 

Contact Us

Sinéad Ní Ráinne
Stiúrthóir
Europus

Tel: +353 (0)91 595492

Email: Europus

Website Link: http://europus.ie/contact/

Facebook Link: https://www.facebook.com/Europus/